Thị trường châu Âu chuộng loại hải sản nào?

Trong năm 2019, các loại thuỷ hải sản được nhập khẩu nhiều nhất tới thị trường châu Âu chính là các loài giáp xác, cá chế biến bảo quản, philê cá và thịt cá khác. Những mặt hàng này chiếm tới hơn 80% tổng giá trị nhập khẩu ở châu Âu.

Giáp xác

Các loài thuỷ hải sản giáp xác chiếm khoảng 24% tổng kim ngạch nhập khẩu của Châu Âu với giá trị khoảng 3,7 tủ USD. CÓ tới 87% trong số này được nhập khẩu từ thị trường các nước đang phát triển. Chủ yếu các loài giáp xác này là sản phẩm đông lạnh khi nhập khẩu vào châu Âu, nhiều nhất là tôm nước ấm, tôm hùm đá và cua. Trong đó, Việt Nam cũng là một trong những thị trường lớn xuất khẩu các loài giáp xác, chủ yếu là tôm  tới châu Âu.

Thủy hải sản chế biến, bảo quản

Đây chính là loại sản phẩm về thuỷ hải sản được người châu Âu tiêu thụ lớn thứ hai. Nó xuất phát từ thói quen tiêu dùng của người châu Âu, thường sử dụng những sản phẩm mang tính đơn giản, tiện lợi được chế biến sẵn. Nhu cầu này ngày càng tăng lên dẫn đến việc thị trường các loại thuỷ hải sản chế biến sẵn, đóng hộp ngày càng phát triển. Trong đó, cá ngừ là thực phẩm được ưa chuộng nhất, chiếm tới 76,1% tổng sản phẩm chế biến và bảo quản.

Động vật thân mềm

Các loại động vật thân mềm bao gồm: các loại mực ống, mực nang và bạch tuộc cũng chủ yếu được nhập khẩu từ các quốc gia đang phát triển. Loại sản phẩm này chiếm tới 50% tổng kim ngạch nhập khẩu của các nước châu Âu từ thị trường các nước đang phát triển .

Philê thủy sản đông lạnh

Đây cũng là mặt hàng mà châu Âu nhập khẩu khá nhiều với 64% từ các nước đang phát triển với trị giá là 3,2 tỷ USD từ tổng giá trị nhập khẩu trên toàn thế giới là 5 tỷ USD. Các loài chủ yếu là cá heke, cá minh thái Alaska, cá tuyết, cá hồi …